Wij werken voor onderstaande media


Media Vereniging Eigen Huis
Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis bezit of van plan is er een te kopen. Er zijn ruim 750.000 leden bij Vereniging Eigen Huis aangesloten! Al deze leden ontvangen 10 x per jaar thuis en op naam Eigen Huis Magazine. Hiermee is Eigen Huis Magazine verreweg de grootste titel qua bereik onder eigen huis bezitters in Nederland.

U kunt kiezen uit de mogelijkheden in Eigen Huis Magazine of de digitale mogelijkheden die Vereniging Eigen Huis biedt via haar website en nieuwsbrief.

Media Aedes
96% van alle woningcorporaties in Nederland is lid van Aedes. Samen beheren en onderhouden zij ruim 2,4 miljoen woningen in Nederland. Aedes Magazine wordt 6 x per jaar verzonden naar de decision makers in de corporatiesector. Aedes Magazine heeft hiermee verreweg het hoogste bereik onder de decision makers in de corporatiesector in Nederland.

Media Techniek Nederland
Techniek Nederland is de branchevereniging voor installatiebedrijven in Nederland. BijTechniek Nederland zijn 5.000 installatiebedrijven aangesloten, deze bedrijven zijn goed voor 90% van de omzet in de branche en geven werk aan 110.000 mensen. Met de vakmedia van Techniek Nederland bereikt u de directeur eigenaar van het aangesloten installatiebedrijf én de installatieadviseur. Techniek Nederland is uitgever van twee vakbladen: E&W Installatietechniek en VV+ met de daarbij behorende websites en nieuwsbrieven.

Media KBO-Brabant
KBO-Brabant is een actieve vereniging voor mensen van 50 jaar en ouder en heeft ruim 130.000 leden. KBO-Brabant zet zich in voor senioren op het gebied van gezondheid en zorg, mobiliteit, wonen en financiën. De ruim 130.000 leden van KBO-Brabant ontvangen 11 x per jaar het seniorenmagazine ONS. ONS behoort hiermee qua oplage en bereik tot de grootste seniorenbladen in Nederland.